Clutch Flywheel Bolt Kit - VW Mk1, Mk2, Mk3 4-Cylinder – Euro Sport Accessories
Clutch Flywheel Bolt Kit -  VW Mk1, Mk2, Mk3 4-Cylinder

Clutch Flywheel Bolt Kit - VW Mk1, Mk2, Mk3 4-Cylinder

SKU:
  • $22.50
  • On Sale

Low Inventory

Clutch Flywheel Bolt Kit  -  VW Mk1, Mk2, Mk3  All 4 Cylinder 1.8L and 2.0L engines with 210mm flywheel. Set of 9 bolts. No.08213
Fitment:
Mk1 Scirocco  1.8-8v & 16v   1983 -1989
Mk2 Golf/GTI 1.8-8v &16v   1985 - 1992
Mk2 Jetta/Jetta GLI 1.8-8v & 16v  1985 - 1992
Mk3 Golf & Jetta 2.0L 8V  1993 - 1998