Sachs Clutch Kit - VW Mk2/Mk3/Mk4 VR6-12V (228mm) – Euro Sport Accessories
Sachs Clutch Kit - VW Mk2/Mk3/Mk4 VR6-12V  (228mm)

Sachs Clutch Kit - VW Mk2/Mk3/Mk4 VR6-12V (228mm)

SKU:
  • $295.00
  • On Sale


Sachs Clutch Kit - VW MK2/MK3 VR6-12v 5-speed cars.  Alternate #K7003802

FITMENT:
VW  Corrado VR6 1992  1993 1994 1995
VW  GTI VR6-12V  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
VW   JETTA VR6-12V  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002