Front Strut Mount - VW Mk2 Corrado G60, Passat 16V – Euro Sport Accessories
Front Strut Mount - VW Mk2 Corrado G60, Passat 16V

Front Strut Mount - VW Mk2 Corrado G60, Passat 16V

SKU:
  • $29.95
  • On Sale


Front Strut Mount   

Fitment:

VW Mk2 Corrado G60 1990 1991 1992 

VW Passat  2.0L-16V 1990 1991 1992 1993